Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Јавне набавке
Реализација 2022
(243 преузимања)

План набавки за 2022. годину - Измјене и допуне бр. 1
(239 преузимања)

План набавки за 2022. годину
(237 преузимања)

Реализација 2021.
(243 преузимања)

План набавки за 2021. годину-измјене и допуне бр. 1
(238 преузимања)

План набавки за 2021. годину
(235 преузимања)

Измјена плана рада за 2020. годину
(237 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020.годину бр. 2
(242 преузимања)

Измјене и допуне Плана набавки за 2020. годину
(235 преузимања)

План набавке за 2020. годину
(238 преузимања)

Реализација 2019.
(236 преузимања)

Реализација 2018.г.
(238 преузимања)

Реализација 2017.
(240 преузимања)

Измјена Плана рада Дома здравља Бијељина за 2019. годину
(240 преузимања)

План набавке за 2019. годину
(235 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2018.г.
(1633 преузимања)

План набавке за 2018. годину
(238 преузимања)

Измјена и допуна Пословног плана Дома здравља Бијељина за 2017.г.
(236 преузимања)


Одлуке
Епрувете за крвну слику
(245 преузимања)

Лидокаин
(245 преузимања)

Набавка посредничких услуга приликом стручног усавршавања запослених радника
(243 преузимања)

Услуге фиксне телефоније
(239 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(242 преузимања)

Тонери
(241 преузимања)

Наставци за спекулуме
(240 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(240 преузимања)

Хлороводонична киселина
(240 преузимања)

Резервни дијелови за аутоклав Tuttnauer
(240 преузимања)

Хематолошки бројач Emerald
(239 преузимања)

ПП апарати, боца са угљен-диоксидом, млазнице и цријева за хидранте
(239 преузимања)

Канцеларијски материјал
(239 преузимања)

Краткорочни револвинг кредит
(242 преузимања)

Претплата за GPS систем праћења возила
(240 преузимања)

Паник тастери
(235 преузимања)

Реагенси компатибилни са Nycocard i Biosen
(238 преузимања)

Стручни надзор над извођењем радова
(235 преузимања)

Резервни дијелови за РТГ уређај
(238 преузимања)

Стаклорезачке услуге
(240 преузимања)

Реагенси компатибилни са биохемијским анализатором Abbott
(237 преузимања)

Сервисирање рачунара и штампача
(236 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(237 преузимања)

Резервни дијелови за деминерализатор Aqua win
(236 преузимања)

Реконструкција машинске и електроинсталације у склопу зграде Службе лабораторијске дијагностике
(235 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(236 преузимања)

Рачунарска опрема
(235 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(237 преузимања)

Аналитички контни план
(236 преузимања)

Одржавање зелених површина
(237 преузимања)

Резерви дијелови за мамограф Lylium
(237 преузимања)

Реагенси компатибилни са хематолошким бројачем ABBOTT
(235 преузимања)

Потрошни материјал за возила
(236 преузимања)

Набавка пнеуматика
(236 преузимања)

Резервни дио за аутоматизовани робот резач
(236 преузимања)

Превентивни сервис лифта Schindler
(238 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(235 преузимања)

Моторно гориво
(239 преузимања)

Моторна возила
(236 преузимања)

Поништење - Медицински кисеоник ЛОТ1
(237 преузимања)

Замјена дијелова на мамографу Lylium
(236 преузимања)

Сервисирање клима уређаја
(236 преузимања)

Амбалажа за медицински отпад
(236 преузимања)

Црна цијев
(237 преузимања)

Табла обавјештења
(236 преузимања)

Одржавање видео надзора
(237 преузимања)

Напици за самоуслужне апарате
(239 преузимања)

Сервис фискалних каса и фискалних штампача
(235 преузимања)

Топли и хладни напици ЛОТ 1
(238 преузимања)

Стоматолошки потрошни материјал
(236 преузимања)

Медицински кисеоник
(236 преузимања)

Одржавање апликативног софтвера
(238 преузимања)

Објава огласа у службеном листу Глас Српске
(237 преузимања)

Тракасте завјесе
(235 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(237 преузимања)

Поклони за пословне партнере
(238 преузимања)

Седмична локална информативна штампа
(241 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(236 преузимања)

Претплата на Службени гласник РС
(234 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(240 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(235 преузимања)

Сервис дигиталног ортопана
(236 преузимања)

Замјена плоче за компресију на мамографу
(236 преузимања)

Сервис хематолошког бројача Alinity
(237 преузимања)

Сервис уринског анализатора COBAS 6500
(236 преузимања)

ЕКГ апарати
(237 преузимања)

Сервис стоматолошке столице
(237 преузимања)

Стручни надзор над извођењем грађевинских радова
(238 преузимања)

Корективно одржавање лифта Schindler
(241 преузимања)

Уградбена плоча
(240 преузимања)

Реагенси компатибилни са апаратима Orion и Skyla
(240 преузимања)

Израда и тапацирање намјештаја
(241 преузимања)

Израда дупликата кључева
(239 преузимања)

Пуњење боца медицинским кисеоником
(242 преузимања)

Гријач за веш машину
(240 преузимања)

Медицински потрошни материјал
(240 преузимања)

Поништење - Стоматолошки материјал
(241 преузимања)

Стоматолошки материјал
(242 преузимања)

Пегла са резервоаром
(240 преузимања)

Халогена лампа
(241 преузимања)

Кавитрон и цријево за стоматолошку столицу
(241 преузимања)

Сервис CTG апарата
(240 преузимања)

Сервис Stago Sattelite уређаја
(240 преузимања)

Вентилски склоп и заптивка
(241 преузимања)

Набавка и уградња електро котла у амбуланти Главичице
(242 преузимања)

Сервисирање фискланих каса и штампача
(239 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(241 преузимања)

Лабораторијско посуђе
(240 преузимања)

Цвијеће и цвијетни аранжмани
(240 преузимања)

Пластичне кутије за транспорт стерилног и нестерилног материјала
(240 преузимања)

Сервис УЗВ апарата
(237 преузимања)

Поништење - Медицински потрошни материјал
(238 преузимања)

Сервис уринског анализатора
(239 преузимања)

Сервис моторних косачица
(238 преузимања)

Сервис аутоматизованог робот резача
(237 преузимања)

Сервис CR ELIT уређаја
(239 преузимања)

Услуге осигурања
(243 преузимања)

Пнеуматици
(240 преузимања)

Сервис пулсног оксиметра
(239 преузимања)

Фотокопирање и коричење
(240 преузимања)

Боце са медицинским кисеоником
(240 преузимања)

Дезисенкција и дератизација објеката Дома здравља Бијељина
(238 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(238 преузимања)

Набавка центрифуге
(240 преузимања)

Сервис биохемијског апарата
(238 преузимања)

Поправка квара на хидранту
(239 преузимања)

Реконструкција топловода у котловници
(238 преузимања)

Метални ормари и натписи за кључеве
(240 преузимања)

Набавка и уградња видео надзора
(240 преузимања)

Превентивни сервис фрижидера
(237 преузимања)

Шиваћа машина
(242 преузимања)

Сервис копир апарата
(239 преузимања)

Наљепнице инвентурних бројева
(239 преузимања)

Потрошни материјал за гинекологију
(238 преузимања)

Сервис дигиталног колпоскопа
(240 преузимања)

Тестирање радника против хепатитиса Б, Ц и ХИВ-а
(241 преузимања)

Сервис UPS-a
(241 преузимања)

Замјена hard diska
(238 преузимања)

Потрошни материјал за COBAS
(239 преузимања)

Ревизија годишњег фин. извјештаја
(240 преузимања)

Набавка и уградња клима уређаја
(240 преузимања)

SAS Hard disk drives
(241 преузимања)

Копир апарат
(238 преузимања)

Сервис аутоклава
(237 преузимања)

Анхидрована глукоза
(240 преузимања)

Замјена плоче на мамографу
(239 преузимања)

Превентивни сервис Stago Satellite уређаја
(237 преузимања)

Израда металног подеста
(238 преузимања)

Лабораторијске хемикалије
(238 преузимања)

Превентивно одржавање апарата SHIMADZU
(241 преузимања)

Калибрација кочница
(238 преузимања)

Тонери
(238 преузимања)

Одржавање возила
(239 преузимања)

Ситан медицински инвентар
(237 преузимања)

Санитетски материјал
(237 преузимања)

УЗВ сонде
(239 преузимања)

Аутоклав
(239 преузимања)

Потрошни материјал за стерилизацију
(239 преузимања)

Текуће и инвестиционо одржавање
(237 преузимања)

Биохемијски потрошни материјал Stago и Helico тестови
(237 преузимања)

IP телефонска централа
(237 преузимања)

Серолошки потрошни материјал
(239 преузимања)

Колпоскоп
(238 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот Архитект Ц4000
(238 преузимања)

Реагенси компатибилни са Аббот руби и Аббот алинити
(239 преузимања)

Декса
(238 преузимања)

Дигитални снимач за видео надзор
(242 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора Плаз Макс
(237 преузимања)

Одржавање зелених површина
(237 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(237 преузимања)

Сервис ПП апарата
(237 преузимања)

Реагенси компатибилни са Никокард и Биосен
(241 преузимања)

Претплата за ГПС систем праћења возила
(237 преузимања)

Сервис плазма стерилизатора
(237 преузимања)

Остали лабораторијски потрошни материјал
(238 преузимања)

Сервис робот резача
(239 преузимања)

Израда громобранске инсталације
(238 преузимања)

Систематски прегледи радника
(237 преузимања)

Сервис компресора
(239 преузимања)

Апарат за паковање материјала за стерилизацију
(239 преузимања)

Израда елабората
(239 преузимања)

Претходни и периодични прегледи радника
(238 преузимања)

Сервис топлотне пумпе
(238 преузимања)

Заштита на раду
(237 преузимања)

Сервис РТГ апарата
(237 преузимања)

Инфо рам за обиљежавање канцеларија
(238 преузимања)

Поништење - Дијагностички потрошни материјал
(238 преузимања)

Дијагностички потрошни материјал
(239 преузимања)

Траке за ШУК и холестерол
(240 преузимања)

Немедицински намјештај
(237 преузимања)

Канцеларијски материјал
(239 преузимања)

Набавка и уградња топлотних пумпи
(239 преузимања)

Технички материјал
(237 преузимања)

Вакцине против грипа
(239 преузимања)

Огрев
(238 преузимања)

Сервисирање и одржавање система гријања и хлађења
(238 преузимања)

Технички преглед возила
(242 преузимања)

Пресвлачење намјештаја
(239 преузимања)

Сервис ЕКГ-а
(238 преузимања)

Услуге пројектовања
(236 преузимања)

Испитивање исправности ватродојавног система
(239 преузимања)

Вулканизерске услуге
(238 преузимања)

Заштита од јонизујућег зрачења
(238 преузимања)

Микробиолошка анализа брисева
(239 преузимања)

Сервис стоматолошке опреме
(238 преузимања)

Хематолошки апарат
(240 преузимања)

Намјенске полице за магацин по мјери
(238 преузимања)

Материјал за радно окупациону терапију
(238 преузимања)

Сервис апарата за физикалну терапију
(239 преузимања)

Пуњење тонера
(239 преузимања)

Сервис клима уређаја
(238 преузимања)

Штампани материјал
(238 преузимања)

Поништење - Краткорочни револвинг кредит
(240 преузимања)

Лабораторијски потрошни материјал
(236 преузимања)

Дезинфекциона средства
(236 преузимања)

Расхладни уређаји
(237 преузимања)

Реагенси за урински анализатор
(239 преузимања)

Кухињски прибор
(238 преузимања)

Екстерна контрола стерилизације
(238 преузимања)

Превоз радника Дома здравља Бијељина на вакцинацију
(237 преузимања)

Сервис ЦР система за интраорално снимање зуба
(238 преузимања)

Лабораторијска клацкалица
(238 преузимања)

Одржавање система видео надзора
(238 преузимања)

Сервис ЕКГ апарата
(238 преузимања)

Замјена, испорука и монтажа трафо станице
(239 преузимања)

Рачунарска опрема
(238 преузимања)

Набавка ЦД и ДВД-ова
(238 преузимања)

Семберске новине
(237 преузимања)

Ревизија главног пројекта
(237 преузимања)

Прање возила
(236 преузимања)

Обнова лиценце Параграф лех ба
(237 преузимања)

Верификација опреме
(237 преузимања)

Пословно пропагандни материјал
(238 преузимања)

Кухињски елементи
(240 преузимања)

Редован сервис возила у гаранцији
(236 преузимања)

Брзи антигенски тестови
(238 преузимања)

Претплата на часопис Финрар
(240 преузимања)

Претплата на часопис Јавне набавке
(236 преузимања)

Поништење - Лабораторијски потрошни материјал лот 2
(236 преузимања)

Одлука о наставку поступка - Хигијена
(235 преузимања)

Хигијенски потрошни материјал
(241 преузимања)


Информације
Позив - Претходни и периодични прегледи радника
(246 преузимања)

Позив - Набавка услуга организације превоза, смјештаја и боравка запослених за вријеме стручнох усавршања
(242 преузимања)

Информација - одржавање лабораторијског информационог систе (ЛИС)
(235 преузимања)

Информација - Набавка услуга лабораторијске анализе биолошког материјала
(236 преузимања)

Позив - Угоститељске услуге (Анекс 2 дио Б)
(237 преузимања)

Позив - Услуге котизације (Анекс 2 дио Б)
(235 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја (Анекс 2 дио Б)
(236 преузимања)

Информација - Одржавање софтвера: књиговодство, плата, кадровска, основни и ситан инвентар, помоћна благајна
(236 преузимања)

Информација - Услуге одржавања лабораторијског информационог система (ЛИС)
(235 преузимања)

Информација - Лабораторијска анализа биолошког материјала
(233 преузимања)

Позив - Услуге смјештаја
(234 преузимања)

Позив - Услуге котизације
(234 преузимања)

Информација - Услуге одржавања софтвера
(235 преузимања)


 
Вијести

Вријеме