Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Одјељење за интерну ревизију

Одјељење за интерну ревизију врши функцију интерне ревизије у складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и прописима које је одобрила Централна јединица за хармонизацију Републике Српске.

Интерна ревизија се врши на основу стратешког, годишњег плана и плана појединачне ревизије ради давања објективног стручног мишљења и савјета о адекватности система финансијског управљања и контрола у циљу унапређења пословања установе.

 

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Невена Богдановић-дипломирани економиста

       Невена Богдановић рођена је у Тузли 02. новембра 1968. године. Средњу економску школу завршила у Кладњу, а Економски факултет у Суботици. Запослена у Дому здравља Бијељина од 1995. године. Послове стручног сарадника за рачуноводствено књиговодствене послове је обављала до 2011. године, када је именована за интерног ревизора. Посједује сертификат сертификованог рачуновође и овлаштеног интерног ревизора у јавном сектору. Удата, мајка троје дјеце.

 
Вијести

Вријеме