Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Оглас за продају основних средстава непосредном погодбом
28.07.2022.
1. Дом здравља Бијељина извршиће продају следећих основних средстава путем непосредне погодбе по цијенама не нижим од цијена утврђених у овом огласу


сходно члану 4. Одлуке Управног одбора Дома здравља Бијељина број: 1994/22 од 23. 05.2022. године:

 

 

РБ

 

ИД

 

НАЗИВ И ВРСТА РОБЕ

 

ЈМ

 

КОЛИЧИНА

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ

1

2073

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

2

2518

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

3

5212

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

4

4875

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

5

2055

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

6

2483

Стерилизатор

Ком

1

продато

7

234

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

8

5015

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

9

2542

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

10

2118

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

11

2085

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

12

247

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

13

4064

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

14

2412

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

15

2119

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

16

2042

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

17

2411

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

18

2530

Серилизатор

Ком

1

50 КМ

19

2992

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

20

3027

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

21

3039

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

22

3057

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

23

4047

Стерилизатор

Ком

1

50 КМ

24

2145

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

25

1383

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

26

0112

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

27

2020

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

28

1284

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

29

338

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

30

967

Стерилизатор - аутоматик

Ком

1

25 КМ

31

170

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

32

2660

Аутоклав

Ком

1

25 КМ

33

3254

Стерилизатор

Ком

1

25 КМ

34

5422

Анализатор  (за одређивање параметара крви)

Ком

1

2500 КМ

35

3727

Хемијски бројач

Ком

1

25 КМ

36

5188

Хематолошки бројач

Ком

1

25 КМ

37

4887

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

38

3025

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

39

2113

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

40

2052

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

41

3049

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

42

5008

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

43

2070

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

44

2095

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

45

2505

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

46

2528

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

47

2540

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

48

3002

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

49

3014

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

50

3098

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

51

4074

Бројач крвних зрнаца

Ком

1

25 КМ

52

3176

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

53

2401

Рачунар DPX

Koм

1

12,5 КМ

54

3164

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

55

4551

Монитор

Ком

1

продато

56

2700

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

57

1710

Рачунар

Ком

1

12,5 КМ

58

1815

Процесор

Ком

1

12,5 КМ

59

1816

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

60

2219

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

61

2225

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

62

2226

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5  КМ

63

2227

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

64

2229

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

65

2232

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

66

2284

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

67

2291

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

68

2294

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5  КМ

69

2325

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

70

2332

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

71

2353

Рачунар LANACO

Ком

1

12,5 КМ

72

2714

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

73

2866

Рачунар-Монитор

Ком

1

12,5 КМ

74

2871

Рачунар-Монитор

Ком

1

12,5 КМ

75

2874

Рачунар-Монитор

Ком

1

12,5 КМ

76

2970

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

77

3163

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

78

3845

Монитор

Ком

1

продато

79

4122

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

80

4364

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

81

4457

Монитор

Ком

1

продато

82

4461

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

83

4477

Рачунар

Ком

1

12,5 КМ

84

4695

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

85

4921

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

86

4460

Монитор

Ком

1

12,5 КМ

87

3880

Кућиште

Ком

1

12,5 КМ

88

4117

Рачунар ХП 3500

Ком

1

12,5 КМ

89

4118

Рачунар ХП 3500

Ком

1

продато

90

4890

Рачунар ХП 3500

Ком

1

12,5 КМ

91

5059

Рачунар ХП 280

Ком

1

птодато

92

5060

Рачунар ХП 280

Ком

1

12,5 КМ

93

5061

Рачунар ХП 280

Ком

1

12,5 КМ

94

5062

Рачунар ХП 280

Ком

1

12,5 КМ

95

2292

Рачунар

Ком

1

продато

96

2221

Рачунар

Ком

1

12,5 КМ

97

2247

Рачунар

Ком

1

 продато

98

3164

Монитор

Ком

1

продато

99

4684

Рачунар

Ком

1

12,5 КМ

100

2288

Монитор

Ком

1

7 КМ

101

2659

Коагулуметар

Ком

1

500 КМ

102

2933

Ролер за епрувете

Ком

1

250 КМ

 

Овај Оглас објавиће се на интернет страници Дома здравља Бијељина и на огласној табли Дома здравља Бијељина.

Заинтересована лица могу извршити разгледање ствари сваког радног дана у времену од 09.00 до 12.00 часова уз претходну најаву најмање један дан раније на телефон шефа Одјељења техничких послова 065/895-501 (Дарко).

 

ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА КУПОВИНУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА МОГУ СЕ ЈАВИТИ У СЛУЖБУ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ ДОМА ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА РАДИ ОРГАНИЗОВАЊА НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ, НАКОН ЧЕГА ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИТИ КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР.

Овај оглас је отворен до продаје основних средстава, а најкасније до 31. августа 2022. године.

 

Преузми документ

  
Вијести

Вријеме